Search form

Jemis 5:15

15Na te hamane rien a ka te singo sile ren, ba katun te niga pouts nou. A Tsunono e kato haniga poutse noen. Na Tsunono e lu ba nanoien u markato u omi te katoen.