Search form

Jon 1:35

U katunun tsitsilo tutun tere Iesu

35Turu tan u lan be Jon e ka gono lel merena a elasolana turu katunun tsitsilo i tanen.