Search form

Jon 1:48

48Be Nataniel e rangatsena e Iesu, “Ime te mar atei sil halona mena milö alia?” Be Iesu e ranga palise nen, “U hakhakats tun i tar te tare lalo lö i mouna u roein fik i mam te ngöe nama e Pilip alö.”