Search form

Jon 1:5

5Na nonei u ualesala teka e alesala noana turu kuhil, nu kuhil e ma hose neien.