Search form

Jon 11:14

14Be Iesu e hatei hamaroro ranen te mate hakapa u e Lasarus.