Search form

Jon 11:38

E Iesu e hatakei poutsi e Lasarus tara tou mate i tanen

38E Iesu e sagoho leli a nitatagi pan i torinen ba nonei te na tukuna tara kioun mate. A kioun mate teka i kuieia turu lapo. Nori i haka hakapa a hatu pan a perperere i matana kiou.