Search form

Jon 12:14-15

14-15Be Iesu e sabiena a toa tunan dongki me osana i tanen. Nonei e kato u te ranga u u Buk u Goagono i manasa te poien,

“E moa te go matoutuam limiu, u barebanar i Saion.

A King i tamilimiu e la tala uanama i tamilimiu, ba te osana tara tunan dongki.” 16Nu katunun tsitsilo i ma atei silei nonei u ranga tara poata teka. Kaba i murimuri, te la poutsna romana e Iesu i Kolö, ba nori te toan hakats pouts ner romana te mar ranga u u Buk u Goagono, nu ranga i tanen e butu hamana.