Search form

Jon 14:10

10Alö e ma hamanami te ka uagu lia tere Tamar ne Tamar e ka has uana i tar? U ranga te hatei negu lia i tamilimiu u ma habutei lia. Kaba e Tamar te ka gono meno lia te katoena a man toukui peisa i tanen.