Search form

Jon 14:2

2A rum a para e kana i luma tere Tamar, na lia e la silegu te go na hamatskö mam meni a makum i tamilimiu. Alia go ma tatei hatei rilimiu a ka teka te go ma mana uaien.