Search form

Jon 14:21

21“A katun te hengoena u ranga i tar ba te kukutie nen, nonei a katun teka te ngile nolia. Be Tamar te ngil hase nou a katun te ngile nolia, na lia has e ngile goen ba lia te hatare goien a peisar.”