Search form

Jon 14:22

22Be Judas te halhalia tere Judas Iskeriot e poiena tere Iesu, “O Tsunono, aha te hatara peisa sile moi lö a peisam i tamulam ba te ma hatara nami a peisam tara barebanana tara markatona i puta?”