Search form

Jon 14:28

28Alimiu e hengoe mula alia e poie gula i tamilimiu, ‘Alia e la talagu, kaba lia e la pouts has guma romana i tamilimiu.’ Te ngile moa limiu alia, alimiu e sasala memou te la uagu lia tere Tamar, taraha e Tamar te pan nano lia.