Search form

Jon 16:17

17Ba palabir u katunun tsitsilo i tanen e hiararangar me poier, “Ime te mouna uana u ranga teka? Nonei e poie lala, ‘A tsitabubu ba limiu te ma tare moi lia, na tsitabubu lel ba limiu te tara poutse molia.’ Na nonei e poe hase lala, ‘Alia e la pouts uagou tere Tamar.’