Search form

Jon 16:33

33Alia e mar ranga uagula teka i tamilimiu ba torimilimiu te tatei gegahana, taraha alimiu e hamane molia. E manana, a markatona i puta teka e habutse nou romana u kamits i tamilimiu, kaba alimiu go ongolo noa has iam, taraha alia u karasa hakapi a markatona i puta.”