Search form

Jon 18:12-13

E Iesu e kaia tere Anas

12-13Ba kepten tara ami nu soldia i tanen nu katunun taratarakap tara Luman Lotu Pan e pile kap ner e Iesu me kits naren, ba nori e piou mam narien tere Anas. E Anas nonei e tamana a tahol tere Kaiapas, a tsunono pan turu pris turu hiningal teka. 14Nonei e Kaiapas te ranga mei a pal kapan turu Jiu me poiena, “E nigana te mate sil mena nei a toa puku a katun a barebana hoboto.”