Search form

Jon 18:20

20Be Iesu e poiena i tanen, “Alia u roron rangaia i matana barebana. Na lia u roron hihatutsia turu luman lotu u tetenei na tara Luman Lotu Pan, a man makum ti roron gono hobotoia u Jiu. Na lia u ma raranga hamousi.