Search form

Jon 18:30

30Ba nori e poier i tanen, “Sanena a katun teka te ma kato homii, alam sane ma tatei piou namien i tamulö.”