Search form

Jon 18:38

38Be Pailat e poiena i tanen, “Aha nonei u Mana?”

Nori i rangein te ga mate u e Iesu

(Matiu 27:15-31, Mak 15:6-20, Luk 23:13-25)

E Pailat e ranga hakapa me lakasa pouts uana turu Jiu me poiena i taren, “Alia e ma sabiegi ta ka ta omi tara katun teka.