Search form

Jon 18:39

39Tara mamana hiningal alimiu u roron rangata sile milia te go hapurese meni lia a toa karabus i tamilimiu tara poata tara kannou turu Paska teka. Alimiu e ngil hasemiu te go hapurese pouts meni lia nonei a King turu Jiu?”