Search form

Jon 18:7

7Be Iesu e rangata lelina, “Alimiu e sakiemiu esi?” Ba nori e poier, “E Iesu ni Nasaret.”