Search form

Jon 19:24

24Bu soldia e hiararangar me poier, “Ara gi ma kis kakate ien. Ara gi pilei satu sil tune ien ba ra te tare rou esi te lue noen.” A ka teka e butu sil te ga mana u u ranga turu Buk u Goagono te poiena:

“Nori i molei a peisaren a man hasobu i tar.

Ba nori e pilei satu siler esi te ga lu u hasobu u ngahangaha i tar.”

Bu soldia i mar kato mena teien teka.