Search form

Jon 2:6

6A tönomo a tabeli e ka, a man kan totobu turu Jiu. U lotu turu Jiu e ka mena a lo te hatei nena te ga mar galus meni a katun a limanen. Tara man toa man tabeli e tatei osuler ba te antunana tara 100 lita tsi a 150 lita tara man toa.