Search form

Jon 20:1

E Iesu e takei poutsia tara tou mate

(Matiu 28:1-8, Mak 16:1-8, Luk 24:1-12)

1Tara bongbong koru turu lan tutun turu wik, Maria Matalina e la u tara kioun mate ba ka te kuhil noana. Ba nonei e tarena a hatu ti hapili kap nai a kiou i lu bani a matana kiou.