Search form

Jon 20:11

E Iesu e butuia tere Maria Matalina

(Matiu 28:9-10, Mak 16:9-11)

11E Maria e tuku poutsia tara kiou ba te tuolna i ielesala me tabena. Nonei e tabe noa has ba te turu putana me tara uana i iahana kiou.