Search form

Jon 20:6-7

6-7Be Saimon Pita e la hamurimuri nama i tar me la soku nitoana tara kiou, me tarena u labalaba ti pitsei a tuanreinen te opu nu labalaba ti pits hahis nia i bakuna e Iesu. Kaba e ma opu gono mei u labalaba ti pitsei a tuanreinen. Nonei e tapits noa has ba te opu pepeisana tara tana makum. 8Na lia tu tuku mamia tara kiou u toan tasu has, ba lia e taregu a ka teka me hamanagu.