Search form

Jon 21:18

18U mana koru alia e ranga hamana mego lö, a poata tu hitots noaia lö, alö u hula la mei u ngil i tamulö. Kaba poata te tsonpan mia romana lö, ba lö te na hasoe iem a limamulö bu palair u katun te kitse rio romana lö ba te na piou naria lö tara makum te raman la uamu lö.”