Search form

Jon 21:24

24Alia e Jon, a katunun tsitsilo tere Iesu te koloto negu a man ka teka. Alia u tare ien ba te hatei nagen, na lam e atei silem te mana uana u ranga teka.