Search form

Jon 4:36-37

36-37E kato uana tara toa katun te lebei a uele ba tai te luena a lango i tanen ba te kuie nen. Ba nori te sasala hobotor te lu mena rien a moni. A toukui teka e here nei u katun te katsin hamana uar i tar ba te luer a nitoatoa te ka nitoana. A katun te lu mera name ien i tar e luena u hamatana tere Sunahan, ba nonei te sasala hoboto gono mena a katun te hala mam rien u ranga tere Sunahan. 38Alia e hala sil ragoi limiu te go na gono mera mumei limiu u katun te katsin hamana uar i tar. A palair u katun i hala mam rien u ranga tere Sunahan, na limiu e na kato halesalemiu u ranga tere Sunahan te gi tatei hamana haniga uen.”