Search form

Jon 5:18

18Ba pal kapan e ngil koru taler te gi kato hamate menien e Iesu, taraha nonei e peko a lo i taren turu Lan u Goagono me ngö hase nei e Sunahan e Tamanen, na tara markato teka nonei e hahinatei menei a peisanen e Sunahan.