Search form

Jon 5:19

A nitsunono tere Iesu

19Be Iesu e poieto tara pal kapan turu Jiu, “Alia e hatei hamana rago limiu, alia a Pien tere Tamar ba te ma antunan kato pepeisegi ta ka. Alia e kato lasegu a ka te tare gulia te katoena e Tamar. Nonei e katona ba lia te kato hasigu.