Search form

Jon 5:2

2Te kaia a toa kats i Jerusalem ti ngöei Betesda turu Ha-Hibru. A kats teka e kaia i rehina tamana tara ololon hatu pan ti ngöei a Tamana turu Sipsip. Na tolima luman oho i hahisei a kats teka.