Search form

Jon 5:21

21E Tamar e hatakei rena u katun tara tou mate i taren me hala rane ien a nitoatoa. Na lia a Pien i tanen e kato has uagou i iesana ba te hala has negou a nitoatoa turu katun turu ngil i tar.