Search form

Jon 5:28-29

28-29Alimiu go ma asingoto nami a ka teka, taraha a poata te la nama bu mate hoboto te ka ria turu ngahongaho e hengoe riou u ranga i tar, ba nori te takei pouts riou. U katun ti kato haniga e hatakei pouts sil raroi a nitoatoa te ka nitoana, nu katun ti kato homi e hatakei pouts sil raroi te gi lu menien a nihahuna.”

A man ka te hatei ner e Iesu

30Be Iesu e ranga noana tara pal kapan turu Jiu me poiena, “Alia e ma katoegi ta ka turu ngil peisa i tar. E moa. Alia e mar tsimou meragi u katun te hatei mena nei lia e Sunahan. Na lia e tsimou hamatskö hasigu, taraha alia e ma katoegi u ngil peisa i tar. E moa. Alia e kato lasegu u ngil tere Sunahan te haleie molia.