Search form

Jon 5:30

A man ka te hatei ner e Iesu

30Be Iesu e ranga noana tara pal kapan turu Jiu me poiena, “Alia e ma katoegi ta ka turu ngil peisa i tar. E moa. Alia e mar tsimou meragi u katun te hatei mena nei lia e Sunahan. Na lia e tsimou hamatskö hasigu, taraha alia e ma katoegi u ngil peisa i tar. E moa. Alia e kato lasegu u ngil tere Sunahan te haleie molia.