Search form

Jon 5:42

42Na lia e atei silegu u hakats i tamilimiu, na lia e atei sil hasegu a torimilimiu e ma ngile nei e Sunahan.