Search form

Jon 5:7

7Ba katun e poiena i tanen, “Aa. Kaba e moa ta katun te ga lu menai lia tara kats poata te hula la nen. Te torohanan tasu gia lia, a tana katun e roron tasu mam nano lia.”