Search form

Jon 7:22

22Kaba te butuna a hatoalina u lan tara pien tson ba limiu te pö has nemiu a hatoatongo tere Sunahan i pikpikönen, taraha u Lo tere Moses e ranga nena a katun e ga kato a ka teka, noahasina te ga butu ien turu Lan u Goagono. (Kaba a markato teka e butuia turu tubumilimiu i mam tere Moses.)