Search form

Jon 7:28-29

28-29Be Iesu e hatuts noa rena a barebana tara Luman Lotu Pan ba te ranga hapanna me poiena, “Alimiu e poiemiu alimiu e atei sile molia na han tu butu malia? Alia u ma la memei u ngil peisa i tar. E Tamar te haleie molia te manana. Alimiu e ma atei sile mien, kaba alia e atei sile gen. Taraha, nonei te haleie molia ba lia te la guma.” 30Ba nori e pats pile kap naren, kaba e moa, taraha a poata i tanen e ma butu noai.