Search form

Jon 7:3

3Bu toulane Iesu e hahakos ria i tanen me poier, “Alö go la ban a han teka ba te la uam i Judia ba barebana i tamulö te tatei tarer a man mirakul i tamulö.