Search form

Jon 7:32

A pal kapan i katsin hapile kapin e Iesu

32Bu Parisi i hengo reto u katun teka ti hahasin e Iesu, ba nori u Parisi nu tsunono pan turu lotu e hala rerima a palair u polis i taren te gi mi pile kap menien.