Search form

Jon 7:35

35Ba pal kapan turu Jiu e hiarangarangatar me poier, “Ime te katsin la uana a katun teka ba ra te ma tatei sabie roien? Toum nonei e katsin la uana turu Jiu te ka kalakala ria turu han i lehana ba te na hatuts toum ranoen nu katun has te halhal ria turu Jiu.