Search form

Jon 8:1

A tahol te haloku

[ 1U barebana i tarura tala me la poutsur i han i taren. Kaba e Iesu e la u turu Pokus tara Roein Olip.