Search form

Jut 1:1

1Alia e Jut. Alia e kui beiegu e Iesu Kristo, na lia e toulane Jemis. Alia e koloto menagi a tsi kalanloun teka i tamilimiu a pal barebana tere Sunahan. E Sunahan e Tamarara e ngö meri limiu i tanen ba te ngil rano limiu. Ne Iesu Kristo e taratara kap haniga rano limiu.