Search form

Jut 1:11

11Nori e lue riou romana a nihahuna pan. Taraha, nori e mar kato homi uar te kato homi u e Kein i manasa. Nori e kato homir me kui hatagala siler a moni, te kato hasi u e Belam. Nori e hipus ner e Sunahan, te kato hasi u e Kora. Ba nori te mate has riou romana.