Search form

Jut 1:12

12U katun teka e kato homi here rari limiu a ka a korkoriana te kato homiena u hasobu. Poata te gono hoboto sile mia limiu a kannou ba te haruto has nemiu te hiangilngil uami limiu, nori e mi nou gono has mera rio limiu. Ba nori te hirata pinopinor ba te hakats peisa has ner a peisaren. Nori e hereri u koasi u ruruhana te moa ta langits te soata ba nena a lomolomo. U koasi teka e ma taguhe nei a man ka i puta, nu katun has teka e mastei hihatutsir. Nori e here hasri a roei te mamala huari tara poatan hua na tara mamana poata. U roei te mamala hua nei e kaho ba ner a tuanreinen na poloso has, ba te lango nitoana. Nu katun has teka e ma habutseri ta markato te taguhu rena u katun.