Search form

Jut 1:14-15

14-15E Inok e kaia tara hatohitina pal mun tamana ti tuhanama tere Adam. Ne Inok e hatei mamin u mar katun u omi teka i manasa me poiena, “Hengo iam. A Tsunono e la menama romana a para koru a angelo a goagono i tanen te go mi tsimou merien u katun hoboto. Nonei e mi kot rena romana u katun hoboto te sigaler e Sunahan ba te haruto nena te omi uaren, taraha nori e omier e Sunahan ba te roron kato homir ba te ranga homi naren.” 16U katun teka e roron ranga homi ner a nikaka i taren ba te mamala sasalari. Nori e kukutier u ngil u omi i taren. Nori e ranga sesei ner a peisaren na nori e angoso rer u katun te gi lu bei a peisaren ta ka.