Search form

Jut 1:16

16U katun teka e roron ranga homi ner a nikaka i taren ba te mamala sasalari. Nori e kukutier u ngil u omi i taren. Nori e ranga sesei ner a peisaren na nori e angoso rer u katun te gi lu bei a peisaren ta ka.