Search form

Jut 1:23

23Ba limiu te lu ba has ramiu a palabi te ka ria tara maroro tara nihahuna tere Sunahan, te kato uana tara tsi roei te gul ba nari u tula. Na limiu go tatagi sil reiam a palabi ba te omiemiu u markato u omi i taren. Alimiu go matout iam ba te ma kato homi has uami i iesana.