Search form

Jut 1:25

25Solosei iam e Sunahan a toa puku. Nonei e lu pouts meri ra i tanen, taraha e Iesu Kristo a Tsunono i tarara e mate sil rio ra. A barebana e gi atei sil e Sunahan a Tsunono Pan, na Nitsunono i tanen e pan balana tara mamana ka, i mam tara mamana ka, na i romana, na tara mamana poata i murimuri. U mana.

Nonei talasi.

Alia e Jut