Search form

Jut 1:4

4Taraha, u palair u katun u omi e hasohala hamous ria i gusumilimiu, u katun te ma hapaneri e Sunahan. Nori e hanige ier te ga tsikolo pinopino u a katun, taraha nori e poier e Sunahan e roron tatagi rena u katun ba te ma tatei hahuna rane ien. Ba nori te holis ner a toa puku a Tsunono i tarara e Iesu Kristo. U propet i koloto i manasa me poier e Sunahan e hahuna rena romana a mar katun teka.